Adı Soyadı
:
Ebubekir Develioğlu
Ünvanı
:
(1950-1955)-(1977-1980)